Ok
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Сергій Петров Відп. секретар приймальної комісії